Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2019

Tillbaka i studion!
Vi pratar om:

* Intryck från ELMIA.
* Huggormsbett och fästingar samt olika metoder att hålla hundarna rena från de sugande plågoandarna. Ian berättar om när 
* Regeringens Justitieutskott har gjort utspel i Vapendirektivsfrågan
* Ian har med sig en hållare som gör det möjligt att fästa din smartphone på vapnet och filma antingen dig själv eller det bössan pekar på.

 - EXEMPEL: Mot Skytt

- EXEMPEL: Från skytt

* Har vi jagat? Jajjemän. Kristian har skjutit vildsvin.

* Erik bjuder på bakad potatis deluxe tillsammans med en APA från Gnesta


Ögonblicksbild från Studion.

Vi pratar också om Ians åtelkamera och han visar hur appen som styr kameran ser ut.