Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2019

Vi sätter oss ned med Alexander Nordin, Regional Sales Director och pratar Aimpoint.
Vi benar ut skillnaderna mellan de olika produkterna i sortimentet, förklarar parallax-begreppet och ger svar på frågan om ett Aimpoint verkligen är trasigt om den främre linsen är sned.
Innan podcasten möttes vi av ett bord dignande av Aimpoint merch och var sitt graverat Aimpoint.


I nästa vecka följer vi upp med snack och tankar om skytteutbildningen som följde efter inspelningen av detta avsnitt.