Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Besök i studion av Björn Eek från Svenska Kennelklubben. Kristian har skaffat jakthund, en Wachtelvalp, och är förväntansfull och lite nervös.

Hur tränar man bäst en jakthund? Misstag? Goda vanor?

Vi pratar val av ras, och hur jakthundsbeståndet ser ut i sverige samt hur våra hundval har förändrats i och med vildsvinets intåg.

Vi tar hjälp av Nyköpings Pizza-Tony i "Gissa Djuret". Han bjuder på Hjortpizza med kall bärs och Ian har med sig en relativt ny patron på den svenska marknaden, Norma Tipstrike.