Preview Mode Links will not work in preview mode

May 9, 2018

Besök i studion av Michael Scheppler från Mamima Jakt, specialist på hundträning i hägn. Varför skall du träna din hund i hägn?
Hur bedriver man etisk hundträning på vilt i hägn?
Erik har med sig en härlig gryta med indisk kryddning som ihop med en India Ale blir en fantastisk smakupplevelse.
Bäver med indisk touch